người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức Vladivostok Cảng Biển Thương mại Vladivostok Phương pháp tiếp cận của tàu trong thương mại cảng

Phương pháp tiếp cận tàu cảng thương mại của Vladivostok

phương pháp đáng tin cậy và dỡ tàu tại cảng thương mại của Vladivostok

Thông tin lấy từ trang web Đảng