người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Anh ngữ Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

Phương pháp tiếp cận tàu cảng thương mại của Vladivostok

phương pháp đáng tin cậy và dỡ tàu tại cảng thương mại của Vladivostok

Thông tin lấy từ trang web Đảng