Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Chi tiết ngân hàng để thanh toán phí sử dụng

Theo quy định của Nghị định Chính phủ RF của tháng Tám 30 2012 năm №870 «Về tái chế đối với các xe có bánh xe," Dịch vụ Hải quan Liên bang Nga báo cáo chi tiết thanh toán với 1 Tháng Chín 2012, lệ phí sử dụng

 • Beneficiary Bank - Opera-1 Ngân hàng của Nga, Moscow 701,
 • BIC 044501002,
 • Số tài khoản 40101810800000002901,
 • Người nhận - FSA hoạt động liên khu (FCS của Nga)
 • INN 7730176610,
 • PPC 773001001,
 • OKATO 45268595000.
 • Khi làm văn bản giải quyết đặc biệt cần chú ý đến tin vào các trường bắt buộc sau đây:
 • (104) - chỉ số của mã phân loại ngân sách phù hợp với phân loại ngân sách của Liên bang Nga (CSC)153 112 08000 01 6000 120.
    (105) - ý nghĩa của mã OKTMO của một thành phố trực thuộc trung ương theo Bảng phân loại lãnh thổ của các thành phố toàn Nga, trên lãnh thổ mà quỹ được huy động từ việc nộp thuế (thu thuế) hoặc các khoản thanh toán khác cho hệ thống ngân sách của Liên bang Nga - 45328000.
    (106) - trường cho biết chỉ báo cơ sở thanh toán, có 2 dấu hiệu, trong trường hợp của chúng tôi, nó phải là 00
    (107) - mã tám chữ số của cơ quan hải quan theo phân loại của cơ quan hải quan tại Liên bang Nga, để quản lý thanh toán 10702000.
 •  Mục đích thanh toán ghi
 • 10702000; 96: cho hải quan Vladivostok TIN 2540015767, Phí sử dụng