người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Anh ngữ Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

quy định mức thuế hải quan

quy định mức thuế hải quan - Phương pháp quy định nhà nước về thương mại nước ngoài, được thực hiện thông qua việc sử dụng thuế nhập khẩu và xuất khẩu.


Biểu thuế quy định

Biểu thuế quy định - Phương pháp quy định nhà nước về thương mại nước ngoài, được thực hiện bởi việc giới thiệu các hạn chế định lượng và các hạn chế khác và hạn chế kinh tế.


comments

+5 #1 Tatiana 05.12.2012 17: 00
Ngắn gọn, linh hồn của wit!
quote