Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TRÊN HS

Tên đơn vị Symbol Mã đơn vị
Kilôgam kg 166
Gram г 163
Gram của các đồng vị phân hạch D / I 306
Trọng tải t grp 185
Mét vuông m2 055
Kg nitơ kg N 861
Kg kali hydroxit kg KOH 859
Kg natri hydroxit kg NaOH 863
Kilôgam của oxit kali kg K2O 852
Kilôgam peroxit kg H2O2 841
Kilôgam của pentôxít phốt pho kg P2O5 865
Kilogram khô trên 90% chất kg 90% với / 845
Kg uranium kg U 867
Mét khối m3 113
Curie KI 305
L л 112
Lít rượu (100%) tinh khiết l 100% rượu 831
Meter м 006
Số liệu Carat (1 Carat = 2 · 10-4 kg) ct 162
Couple hơi 715
Một trăm 100 pc 797
Hàng ngàn mảnh 1000 pc 798
Thing Pieces 796
1000 kilowatt giờ 1000 kWh 246
1000 mét khối 1000 m3 114
1000 lít 1000 l 130
 

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Trung ương 19.10.2021
1 US Dollar 71.1714 -0.0657
1 euro 82.4592 -0.2684
1 Trung Quốc Yuan 11.0619 -0.0183
100 yên Nhật 62.2264 -0.1884