người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
cấp giấy chứng nhận Liên minh thuế quan Đăng ký giấy chứng nhận đăng ký nhà nước

Đăng ký giấy chứng nhận đăng ký nhà nước