Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Single danh sách các nhóm hàng hóa thuộc diện đăng ký nhà nước.

HS TSTên nhóm sản phẩm và ngắn gọn
HS TS Nhóm sản phẩm và tên ngắn *
02 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật
0210 Thịt và các sản phẩm phụ, muối trong nước muối, sấy khô hoặc hun khói được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; bột thực phẩm nghiền thịt hoặc thịt phụ phẩm thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc thức ăn cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
03 Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh khác
0305 Sấy khô, muối trong nước muối được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ , phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, tình trạng tắc nghẽn hương thơm; cá nóng hoặc lạnh hun khói được sản xuất bằng vật biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ , phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; bột cá, bữa ăn và bột viên từ cá phù hợp cho con người thu được sử dụng biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0306 Động vật giáp xác, cho dù trong vỏ hay không, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối, với ngoại lệ của tươi, sống, ướp lạnh, đông lạnh, chuẩn bị sử dụng gen modifitsi-ment (biến đổi gen) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất )) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; động vật có vỏ trong vỏ, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối trừ tươi, tủ lạnh, không lạnh, đông lạnh được sử dụng biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên sản phẩm thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; bột, và bột viên của động vật giáp xác rất thích hợp cho con người được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học cho thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0307 Ngao trong vỏ hay không, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối, với ngoại lệ của tươi, sống, ướp lạnh, đông lạnh, chuẩn bị sử dụng biến đổi di truyền-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất )) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; động vật thuỷ sinh khác so với động vật giáp xác và động vật thân mềm, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối, với ngoại lệ của tươi, sống, ướp lạnh, đông lạnh, chuẩn bị sử dụng biến đổi di truyền-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất ( nhà sản xuất)) chuyên sản phẩm thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; bột, và bột viên của động vật thuỷ sinh, trừ động vật có vỏ thích hợp cho con người thu được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, hoạt tính sinh học phụ gia thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
04 Sản phẩm sữa, trứng của các loài chim, mật ong tự nhiên, các sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
0401 Sữa và kem, ngoại trừ thêm đường thô và phía sau, không tập trung cũng không có chứa hoặc chất ngọt khác, được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm sản phẩm, hoạt tính sinh học các chất phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0402 Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0403 Buttermilk, curdled sữa và kem, sữa chua, sữa chua và khác đã lên men hoặc axit hóa sữa và kem, cô đặc hoặc chưa cô đặc cũng không chứa, có hoặc không bổ sung đường hoặc chất ngọt khác, đối với hương vị hoặc nếu không có họ, có hoặc không bổ sung các loại trái cây, quả hạch hoặc ca cao được sản xuất sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, hoạt tính sinh học cho đến khi bổ sung các thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0404 whey sữa, cô đặc hoặc không ngưng tụ, có hoặc không bổ sung đường hoặc chất ngọt khác được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; sản phẩm các thành phần sữa tự nhiên, có hoặc không bổ sung đường hoặc chất ngọt khác trong nes hoặc bao gồm thu được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0405 Bơ và các chất béo khác và các loại dầu thu được sữa có nguồn gốc sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc thức ăn cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; chất phết bơ sữa được sử dụng biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm , phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0406 Pho mát và sữa đông dùng sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng vào thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm chất phụ gia, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0407 00 Trứng chim và trứng, vỏ, đã bảo quản hoặc nấu chín, có thể sử dụng sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các văn bản nhà sản xuất (nhà sản xuất)) bởi thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0408 19 810 0 Lòng đỏ trứng, chất lỏng, thích hợp để sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen chiều (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0408 19 885 0 Lòng đỏ trứng, bao gồm cả đông lạnh, thích hợp dùng làm thức ăn cho người, được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0408 99 800 0 trứng chim mà không vỏ, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, có hoặc không bổ sung đường hoặc chất ngọt khác, thích hợp cho con người được sử dụng kỹ thuật di truyền - (biến đổi gen) và sinh vật (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, SET phụ gia thực phẩm ksnymi, hương liệu
0409 00 000 0 Mật ong được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm phức tạp, phụ gia thực phẩm, hương vị
0410 00 000 0 Sản phẩm ăn được gốc động vật phù hợp để sử dụng trong thực phẩm, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
07 Rau và rễ và củ nhất định
0712 Rau khô, nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm , phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0715 Rau đậu khô, đã bóc vỏ, cho dù vỏ hạt hoặc chưa gọt vỏ, băm nhỏ hoặc woodlogs sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, hoạt tính sinh học phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0714 Sắn, dong riềng, salep, atisô, hoặc atisô Jerusalem, khoai lang hoặc khoai lang, và tương tự như rễ và củ có hàm lượng cao của tinh bột hoặc inulin, sấy khô, toàn bộ hoặc thái lát, hoặc ở dạng hạt, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen ( transgene-tion) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm , Phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; sago được sản xuất bằng vật biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
08 Ăn trái cây và các loại hạt, vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa
0801 Dừa, quả hạch Brazil, hạt điều, khô, đã bóc vỏ hoặc lột vỏ, với da hoặc không có da, sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) thực phẩm chuyên ngành sản phẩm, hoạt tính sinh học các chất phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0802 Quả hạch khác, khô, đã bóc vỏ hoặc lột vỏ, với da hoặc không có da, sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu các nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm hoặc nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0803 00 Chuối, kể cả chuối lá, khô, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0804 Ngày, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, hoặc Garcinia, sấy khô, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, hoạt tính sinh học phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0805 Trái cây sấy khô được sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phức tạp phụ gia thực phẩm, hương vị
0806 Nho khô sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, chế độ ăn uống bổ sung thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ
0811 Quả và quả hạch, nấu chín trong nước sôi hoặc hơi nước, có hoặc không thêm đường hoặc chất ngọt khác, được sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu các nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0812 Trái cây và các loại hạt, bảo quản tạm thời (ví dụ, lưu huỳnh đioxit trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng trong một hình thức không phù hợp với tiêu thụ trực tiếp thu được sử dụng biến đổi gen (transgenic-tion ) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm obavkami, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0815 Hoa quả khô, trừ tiêu đề 0801 quả - 0806, thu được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc thức ăn cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc này thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ , phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0814 00 000 0 Vỏ các loại trái cây họ cam quýt hoặc các loại dưa vỏ (kể cả dưa vỏ), khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu nhà sản xuất (nhà sản xuất)) SPE-ment của thức ăn, bổ sung chế độ ăn uống hoặc nguyên liệu thực phẩm phục vụ sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, thức ăn phức tạp Dob Kami, hương vị
09 Cà phê, chè, chè Paraguay, hoặc trà Paraguay và các loại gia vị (được sử dụng cho thực phẩm hoặc sản xuất thực phẩm)
0851 Cà phê, rang hoặc chưa rang, caffein hoặc không chứa caffein được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc thức ăn chăn nuôi phục vụ sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; sản phẩm thay thế cà phê có chứa cà phê tại bất kỳ tỷ lệ thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) SPE-ment của thức ăn, bổ sung chế độ ăn uống để thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất , các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0852 Trà hương liệu hoặc không sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, chế độ ăn uống bổ sung thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ , sản phẩm hữu cơ
0853 00 000 0 Mate hoặc Paraguay trà, được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm chất phụ gia, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0854 Pepper loại Rirer sản xuất sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; các loại trái cây thuộc giống Carsicum hoặc chi Rimenta, khô, xay hoặc nghiền, sản xuất bằng vật biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0855 00 000 0 Vanilla thu được bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, thực phẩm phức tạp chất phụ gia, hương vị
0856 Quế và hoa quế, được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm chất phụ gia, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0857 00 000 0 Đinh hương (cả quả, thân, cành), thu được với việc sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm
0858 Nhục đậu khấu, chiếc gậy và bạch đậu khấu, được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
0859 hạt Anise, hồi, rau thì là, rau mùi, thì là, hoặc thìa là Voloska hay thì là thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, hoạt tính sinh học phụ gia thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; bách xù quả thu được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm , phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
0910 Gừng, củ nghệ vàng nghệ (curcuma), húng tây, lá bay, cà ri và gia vị khác sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm , phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
11 Các sản phẩm của ngành công nghiệp xay xát, malt, tinh bột, inulin, gluten lúa mì
1101 00 Bột mì hoặc bột meslin, đóng gói để bán lẻ (sử dụng cho sản xuất thức ăn hoặc thực phẩm), được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm sản phẩm, hoạt tính sinh học các chất phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1102 Bột ngũ cốc khác, ngoại trừ lúa mì hoặc lúa mạch đen (được sử dụng cho sản xuất thực phẩm hoặc thức ăn), thu được với việc sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành Rowan lương thực, thực phẩm, chế độ ăn uống bổ sung thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ
1103 Tấm, bột thô và bột viên của ngũ cốc (được sử dụng cho sản xuất thực phẩm hoặc thức ăn), thu được với việc sử dụng các sinh vật biến đổi di truyền chiều (biến đổi gen) và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm sản phẩm, hoạt tính sinh học các chất phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1105 Dạng bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt, khoai tây (được sử dụng cho sản xuất thức ăn hoặc thực phẩm), được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (sản xuất) chuyên ngành thực phẩm sản phẩm
1106 Bữa ăn bột, và bột của các loại rau đậu khô thuộc nhóm 0715, cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 0714 hoặc nhóm sản phẩm 08 (được sử dụng cho sản xuất thức ăn hoặc thực phẩm), được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (chuyển gen ) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (sản xuất) chuyên ngành thực phẩm
1107 Malt, rang hoặc chưa rang, được sử dụng cho thực phẩm hoặc sản xuất lương thực
1108 Tinh bột được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, thực phẩm phức tạp chất phụ gia, hương vị, inulin, được sử dụng cho thực phẩm hoặc sản xuất lương thực
12 Hạt và quả có dầu; linh tinh các loại ngũ cốc, hạt giống và cây ăn quả, cây dược liệu và các nhà máy kỹ thuật, rơm rạ và thức ăn gia súc
1208 Bột mịn và bột hạt hoặc quả có dầu, trừ những người mù tạt, chuẩn bị bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu nhà sản xuất (sản xuất) thực phẩm chuyên ngành
1210 Hublong, sấy khô, đã hoặc chưa xay thành bột mịn hoặc ở dạng hạt, để sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm, phấn hoa bia để sử dụng trong sản xuất thực phẩm
1212 Carob, rong biển và các loại tảo khác, củ cải đường và mía, đã sấy khô, nghiền hoặc không nghiền, dùng để sản xuất thực phẩm; quả và nhân quả, các sản phẩm thực vật khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc giống Cichorium intybus sativum), loại được sử dụng chủ yếu cho mục đích thực phẩm, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dùng để sản xuất thực phẩm
15 Lạc; nướu răng, nhựa và loại nhựa thực vật khác và các chiết xuất
1501 Shellac tự nhiên màu nâu để sử dụng trong sản xuất thực phẩm, gôm tự nhiên, nhựa cây, các chất nhựa, nhựa và nhựa dầu (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam), dự định để sử dụng trong sản xuất thực phẩm
1502 20 Chất pectic, pectinic, pectates dự định để sử dụng trong sản xuất thực phẩm
1502 31 000 0 Agar-agar, để sử dụng trong sản xuất thực phẩm
1502 32 Chất kết dính và chất làm đặc, dày, trái cây và các loại hạt hoặc hạt Carob tsiamopsisa guar, sửa đổi hoặc chưa sửa đổi, để sử dụng trong sản xuất thực phẩm
15 Mỡ và dầu động vật hoặc nguồn gốc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được chuẩn bị; các loại sáp động vật hoặc thực vật
1501 00 Mỡ lợn (kể cả mỡ từ mỡ lá) và mỡ gia cầm, khác hơn 0209 nhóm hoặc 1503, được sử dụng cho người tiêu dùng hoặc cho thực phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) ( Theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1502 00 Mỡ của gia súc, cừu hoặc dê, trừ mỡ thuộc nhóm 1503, dùng cho người hoặc để sản xuất các sản phẩm thực phẩm, thu được bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (chuyển gen) và (hoặc) được (theo tài liệu của nhà sản xuất) ) sản phẩm thực phẩm chuyên dụng, phụ gia thực phẩm hoạt tính sinh học hoặc nguyên liệu để sản xuất chúng, sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức hợp, chất điều vị
1503 00 Stearin mỡ lợn, dầu mỡ lợn, oleostearin, dầu oleo và dầu động vật, chưa pha trộn hoặc chưa pha trộn, hoặc chưa được chế biến cách khác, được sử dụng cho người hoặc sản xuất thực phẩm, thu được bằng cách biến đổi gen ( sinh vật chuyển gen và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên dụng, phụ gia thực phẩm có hoạt tính sinh học hoặc nguyên liệu để sản xuất chúng, sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức hợp, hương liệu
1504 Chất béo, dầu và các phân đoạn của chúng, cá hoặc động vật có vú ở biển, chưa qua tinh chế hoặc tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hóa học, được sử dụng để tiêu dùng hoặc sản xuất các sản phẩm thực phẩm, thu được bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (chuyển gen) và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất) sản phẩm thực phẩm chuyên dụng, phụ gia thực phẩm hoạt tính sinh học hoặc nguyên liệu để sản xuất chúng, sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức hợp, hương liệu
1506 00 000 0 Chất béo và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng cho tiêu dùng của con người hoặc đối với thực phẩm sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen chiều (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) ( Theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1507 Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) bởi thực phẩm chuyên ngành sản phẩm, hoạt tính sinh học các chất phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1508 Dầu đậu phộng và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1509 Dầu ô liu và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1510 00 Dầu khác và các phần phân đoạn của họ thu được chỉ ô liu hoặc ôliu chưa tinh chế hoặc tinh chế, nhưng không thay đổi thành phần hóa học, bao gồm hỗn hợp của các loại dầu hoặc các phần phân đoạn với dầu hay phân đoạn tiến 1509, được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) SPE-ment của thức ăn, bổ sung chế độ ăn uống hoặc nguyên liệu thực phẩm phục vụ sản xuất của họ, hữu cơ sản phẩm, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu của họ
1511 Dầu cọ và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1512 Dầu hướng dương, dầu cây rum, bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen chiều (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất )) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1515 Dừa (copra), cọ dầu hạt cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen chiều (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1514 Dầu hạt cải dầu (hạt cải dầu hoặc hạt cải) hoặc dầu mù tạt và phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen chiều (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1515 Chất béo và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học, được sử dụng trong thực phẩm, sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các văn bản nhà sản xuất (nhà sản xuất)) bởi các sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1516 Mỡ và dầu, dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, toàn bộ hoặc một phần hydro hóa, interesterified, reeterifitsirovannye hoặc elaidinized, có hoặc chưa tinh chế nhưng không tiếp tục chế biến, sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, sản xuất bằng vật biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc một nguyên liệu cho n của họ Phiên bản phần cứng, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
1517 Bơ thực vật được sản xuất bằng vật biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) Sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, bổ sung hoặc thực phẩm chế độ ăn uống nguyên liệu phục vụ sản xuất của họ, một sản phẩm hữu cơ; phù hợp để sử dụng trong hỗn hợp thức ăn hoặc chế biến từ mỡ động vật hoặc thực vật hoặc dầu, hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau trong nhóm này, trừ mỡ ăn được hoặc dầu hay phân đoạn của chúng thuộc nhóm 1516, thu được sử dụng biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, để các chất phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
16 Chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh
1601 00 Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, nội tạng thịt hay máu, trừ dầu thô thu được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; thức ăn chế biến từ chúng, trừ dầu thô, thu được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
1602 Khác, đã chế biến hoặc bảo quản thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, ngoại trừ dầu thô sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1603 00 Chiết xuất và nước ép từ thịt, cá, hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, chuẩn bị bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu các nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, hoạt tính sinh học các chất phụ gia thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1604 Chế biến hoặc cá bảo quản được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm , phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; trứng cá muối và sản phẩm thay thế chuẩn bị trứng cá, trừ dầu thô, đông lạnh được sử dụng biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
1605 Động vật giáp xác được chế biến hay bảo quản, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, chuẩn bị bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ , các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
17 Đường và các loại kẹo đường
1701 Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn, trừ đường thô sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1702 Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, ở trạng thái rắn chuẩn bị theo vật biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; Siro đường không có thêm hương liệu hoặc chất màu được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thức ăn hoặc thức ăn cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất , các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; caramel được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phức tạp phụ gia thực phẩm, flavorants
1704 Các loại kẹo đường (kể cả sô-cô-la trắng), không chứa ca cao, khác hơn so với thuốc sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen chiều (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, sinh học hoạt động phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
18 Ca cao và nó
1801 00 000 0 Hạt ca cao, toàn bộ và nghiền nát, rang, thu được với việc sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu của họ sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1803 Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1804 00 0000 Bơ ca cao, ca cao chất béo, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ , phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1805 00 000 0 Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, được sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu các nhà sản xuất (nhà sản xuất)) bởi thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1806 Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao được sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
19 Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; bánh ngọt
1851 chiết xuất mạch nha được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phức tạp phụ gia thực phẩm, flavorants; thức ăn chế biến bột hoặc bột, ngũ cốc, tinh bột hoặc chiết xuất từ ​​malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40 wt.% cacao tính trên cơ sở hoàn toàn đã khử mỡ, không ở nơi khác hoặc không được bao gồm, ngoại trừ cho kỳ thi này để sản xuất bánh mỳ và các bột bánh kẹo hướng 1855, thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên thực phẩm sản phẩm và phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; thức ăn chế biến tiêu đề liệu 0401 - 0404, không chứa hoặc chứa ít 5 wt% cacao tính trên cơ sở hoàn toàn đã khử mỡ, không ở nơi khác hoặc bao gồm thu được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (. hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, thức ăn phức tạp phụ gia, hương liệu
1852 Pasta, không được nấu chín, nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc không có các chất hàn sản xuất bằng cách sử dụng vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, sinh học hoạt động phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1853 00 000 0 Sắn và sản phẩm thay thế chuẩn bị với tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, hạt, viên hoặc các dạng tương tự sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm sản phẩm, hoạt tính sinh học các chất phụ gia thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
1854 Thức ăn chế biến bởi sưng hoặc rang ngũ cốc hoặc từ các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ, bỏng ngô) được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) SPE-ment của thực phẩm sản phẩm và phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; ngũ cốc (trừ ngô) ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hoặc hạt, xử lý bằng một cách khác nhau (trừ bột, bột, ngũ cốc), đã làm chín hoặc chế biến cách khác trong nes hoặc bao gồm thu được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, phân hữu cơ sản phẩm eskimi, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
1855 Bánh ngọt, bánh quy và bánh ngọt khác, có hoặc không chứa ca cao sản xuất bằng vật biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, hoạt tính sinh học phụ gia thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; niêm phong tấm, bánh đa nem và các sản phẩm tương tự thu được sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất , các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
20 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các phần khác của cây
2001 Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hay axit axetic, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, các chất phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
2002 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản cách khác hơn bằng giấm hoặc axit axetic, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu của họ sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
2003 Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hay axit axetic, sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc các tài liệu nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hay axit axetic, không đông lạnh, khác với các sản phẩm thuộc nhóm 2006, được sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm , phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
2006 00 Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các bộ phận khác của nhà máy, bảo quản đường (ngâm với xi-rô đường, glace hoặc kết tinh), được sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) là (theo các tài liệu các nhà sản xuất (nhà sản xuất )) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
2007 Mứt, thạch trái cây, mứt cam, trái cây nghiền hoặc bột nhão hạt trái cây hoặc hạt thu được bằng cách xử lý nhiệt, trong đó có việc bổ sung các đường hoặc chất ngọt khác thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phức tạp Dob thực phẩm Kami, hương vị
2008 Trái cây, các loại hạt và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng bất cứ cách nào khác, hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu, nes hoặc bao gồm thu được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) sinh vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ wee phụ evymi, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
2009 Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và không có chứa rượu, có hoặc không thêm đường hoặc chất ngọt khác, được sản xuất bằng cách sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật và (hoặc) (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
21 Các loại thực phẩm khác nhau
2101 Các chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê, trà hay người bạn đời hoặc papagvayskogo trà và là HÓA GIAO trên cơ sở của họ hoặc dựa trên cà phê, trà hay giao phối hoặc papagvayskogo trà được sản xuất bằng vật biến đổi gen (transgenic-tion) sinh vật ( hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc được chuẩn bị sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học cho thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
2102 Men (hoạt động hoặc không hoạt động); chết đơn bào khác vi sinh vật (nhưng không bao gồm các loại vắc xin thuộc nhóm 3002); bột baking chuẩn bị
2103 Sản phẩm cho nước sốt và nước sốt làm sẵn thu được bằng cách sử dụng biến đổi gen (transgenic-tion) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất của họ, sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; đồ gia vị hỗn hợp được sản xuất sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ , phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; bột mù tạt và mù tạt đã chuẩn bị được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ , phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
2104 Súp, nước xuýt chuẩn bị và các chế phẩm thu được sử dụng gen biến đổi-tion (chuyển gen) vật và (hoặc) đều được (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, sinh học phụ gia tích cực vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho họ sản xuất các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, đại lý hương liệu; sản phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất được sản xuất bằng vật biến đổi gen (transgenic) vật và (hoặc) là (theo tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) sản phẩm thực phẩm chuyên ngành, các chất phụ gia hoạt tính sinh học vào thực phẩm hoặc nguyên liệu cho sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm phụ gia, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương liệu
2105 00 Kem và nước đá ăn được khác, có hoặc không chứa ca cao sản xuất bằng cách sử dụng biến đổi gen (biến đổi gen) sinh vật (theo các tài liệu các nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất của họ, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
2106 Chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, thu được với việc sử dụng các sinh vật biến đổi gen (biến đổi gen) và (hoặc) (theo các tài liệu của nhà sản xuất (nhà sản xuất)) chuyên ngành thực phẩm, phụ gia hoạt tính sinh học thực phẩm, nguyên liệu của họ sản xuất, các sản phẩm hữu cơ, phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp, hương vị
22 Đồ uống và giấm có cồn và không cồn
2201 10 Nước khoáng và nước có ga
2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm trái cây hoặc nước rau ép thuộc nhóm 2009
2203 00 Bia sản xuất từ ​​malt
2204 Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 2009
2205 Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi có hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm
2206 00 Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, rượu táo, lê, hoặc rượu táo lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống và đồ uống không cồn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
2208 Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ rượu của một ít cồn% 80, rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.
2209 00 Thay thế cho giấm, acetic acid, là một phụ gia thực phẩm, phụ gia thực phẩm phức tạp
25 Muối, lưu huỳnh, đất và đá, thạch cao, vôi và xi măng
2501 00 91 Salt phù hợp cho con người, mà theo các tài liệu các nhà sản xuất (sản xuất) thực phẩm chuyên ngành
29 Hóa chất hữu cơ
2915 Bão hòa axit carboxylic đơn chức mạch hở và các alhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất halogen, các dẫn xuất sunfonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa
2916 Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hoà, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các alhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất halogen, các dẫn xuất sunfonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa
2917 Axit carboxylic đa chức, các alhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất halogen, các dẫn xuất sunfonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa
2918 Axit carboxylic có thêm chức oxy và các alhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất halogen hóa, sunfonat, các dẫn xuất nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng
2919 Este phosphoric và muối của chúng, kể cả lacto phosphat; các dẫn xuất halogen, các dẫn xuất sunfonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa
2920 Este của axit vô cơ khác của các phi kim loại (trừ este của hydro halogenua) và muối của chúng, và các dẫn xuất halogen hóa, sunfonat, các dẫn xuất nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng
2921 Hợp chất với nhóm chức năng amin
2922 Các hợp chất amin, trong đó có chức oxy
2923 Muối và hydroxit amoni bậc bốn, lecithin và chất phosphoaminolipids khác, đã hoặc chưa hóa học
2924 Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic
2925 Hợp chất có chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và một hợp chất hợp chất chức imin
2926 Hợp chất chức nitril
2927 00 000 0 Diazo-, azo-hoặc azoxy
2928 00 Dẫn xuất của hydrazin hoặc của hydroxylamin
2929 Hợp chất chức nitơ khác
2930 Hợp chất organo-sulfur
2931 00 Organo-hợp chất vô cơ khác
2932 Hợp chất dị vòng có chứa một dị nguyên tử (s) oxy
2933 Hợp chất dị vòng có chứa một dị nguyên tử nitơ (s)
2934 Các axit nucleic và muối của chúng, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học, các hợp chất dị vòng khác
2935 00 Sulfonamides
2936 Vitamin và vitamin, tự nhiên hoặc tổng hợp (kể cả chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng, được sử dụng chủ yếu làm vitamin và hỗn hợp của các hợp chất này, kể cả trong bất kỳ dung môi nào.
32 Thuộc da, nhuộm chiết xuất; tannin và các dẫn xuất của thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và vecni; chất gắn và các loại ma tít khác; mực in, mực in, mực in
3201 Thuộc da chiết xuất có nguồn gốc thực vật, tannin và các muối của chúng, ete, este và các dẫn xuất khác
3202 Chất thuộc da hữu cơ tổng hợp, các chất thuộc da vô cơ, các chế phẩm thuộc da, có hoặc không chứa chất thuộc da tự nhiên; chế phẩm enzyme cho tiền thuộc da
3203 00 Các chất màu gốc động vật hoặc thực vật (kể cả chất chiết xuất nhuộm nhưng trừ muội động vật), đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học, các chế phẩm dựa trên chất màu gốc động vật hoặc thực vật, như được định nghĩa trong 3 lưu ý đến nhóm này
3204 Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học, các chế phẩm dựa trên chất màu tổng hợp hữu cơ, theo quy định tại 3 lưu ý đến chương này, các sản phẩm hữu cơ tổng hợp của một loại được sử dụng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hay chất phát quang, đã hoặc chưa hóa học
3205 00 000 0 Màu hồ, chuẩn bị các chất nhuộm màu theo quy định tại 3 Lưu ý đến nhóm này
3206 3207 3212 3214 Chất màu khác, các chế phẩm như quy định trong 3 lưu ý chương này, khác hơn so với những người thuộc nhóm 3203, 3204 hoặc 3205; vô cơ sản phẩm được sử dụng như chất phát quang, liệu hoặc không xác định về mặt hóa học mồi, sắc tố, sơn, men, nước sơn, putty, putty
3208 Sơn và vecni (kể cả men tráng và lacquers) dựa trên polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không có nước; giải pháp theo quy định tại 4 lưu ý đến nhóm này
3209 Sơn và vecni (kể cả men tráng và lacquers) dựa trên polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước
3210 00 Sơn và vecni (kể cả men tráng, lacquers và màu keo); Thuốc màu nước đã chuẩn bị được sử dụng để hoàn thiện da
33 Tinh dầu và các chất tựa nhựa; nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh
3301 Tinh dầu (đã hoặc chưa tecpen chứa), bao gồm cả bê tông và tuyệt đối; các chất tựa nhựa, được sử dụng cho thực phẩm, nước hoa và các sản phẩm mỹ phẩm; chiết xuất tinh dầu sử dụng cho thực phẩm, nước hoa và các sản phẩm mỹ phẩm; tinh dầu đậm đặc trong mỡ, dầu cố định, sáp hoặc tương tự, thu được bằng cách enfleurage hoặc ngâm, được sử dụng cho thực phẩm, nước hoa và các sản phẩm mỹ phẩm; tecpen sản phẩm phụ của các deterpenation của các loại tinh dầu được sử dụng trong sản xuất thực phẩm và nước hoa và các sản phẩm mỹ phẩm; sản phẩm chưng cất dung dịch nước và dung dịch nước của các loại tinh dầu được sử dụng trong việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm và nước hoa-mỹ phẩm
3302 10 Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với một cơ sở của một hoặc nhiều các chất này được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, được sử dụng để sản xuất đồ uống, các chế phẩm khác từ các chất thơm, được sử dụng cho đồ uống
3304 Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm và các chế phẩm cho việc chăm sóc da (trừ dược phẩm), kể cả kem chống nắng hoặc các chế phẩm nắng, làm móng tay, móng chân
3305 Tóc sản phẩm
3306 Phương tiện cho vệ sinh răng hoặc miệng, kể cả định hình bột nhão và bột cho phục hình răng, sợi được sử dụng để làm sạch giữa các răng (xỉa răng), đóng gói riêng để bán lẻ
3307 Quỹ được sử dụng trước, trong hoặc sau khi cạo râu, chất khử mùi cá nhân, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và mỹ phẩm hoặc các chế phẩm vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chất khử mùi cho cơ sở, có mùi thơm hay hương liệu, sở hữu hoặc không có đặc tính tẩy uế
34 Xà phòng, chất hoạt động bề mặt hữu cơ, chất tẩy rửa, chất bôi trơn, sáp nhân tạo và đã pha chế, hợp chất làm sạch hoặc đánh bóng, nến và những thứ tương tự, bột nhão mô hình, plasticine, "sáp nha khoa" và các chế phẩm nha khoa gốc thạch cao
3401 Xà phòng ở dạng thanh, khối hoặc là sản phẩm đúc có chứa không có thuốc; Xà phòng ở dạng khác, hữu cơ hoạt động bề mặt sản phẩm và chuẩn bị để làm sạch da, dưới dạng lỏng hoặc kem đưa lên để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng
3402 20 Đại lý hoạt động bề mặt (trừ xà phòng), các chất hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt (kể cả các chế rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng (trừ những người thuộc nhóm 3401), đã đóng gói để bán lẻ
3402 85 Bề mặt các đại lý đang hoạt động (trừ xà phòng), các chất hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt (kể cả các chế rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng (trừ những người thuộc nhóm 3401);
3403 Quỹ được sử dụng cho dầu hoặc xử lý dầu mỡ của vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, có chứa dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được bitum
3405 40 000 0 Bột nhão và bột khô để cọ rửa và các chế phẩm cọ rửa khác
35 Chất protein, tinh bột biến tính, keo, các enzym
3501 Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác, keo casein được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm
3502 Anbumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, có hàm lượng protein% Whey 80 hơn, tính theo trọng lượng chất khô), muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác được sử dụng trong sản xuất thực phẩm
3503 00 Gelatin (kể cả trong hình chữ nhật (kể cả hình vuông) tờ với xử lý bề mặt hoặc không điều trị, hoặc màu) và các dẫn xuất gelatin, được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm, cá keo được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm, các chất keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein nhóm 3501, được sử dụng trong sản xuất thực phẩm
3504 00 000 Peptones và các chất dẫn xuất của họ được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm, các chất protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm, bột da, hoặc ẩn, chrome hoặc nehromirovanny được sử dụng trong sản xuất thực phẩm
3505 Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột, đã được tiền gelatin hóa hoặc este hóa), được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm, các loại keo thành phần chính là tinh bột, hoặc dextrin, tinh bột biến tính khác được sử dụng trong sản xuất thực phẩm
3507 Enzym, chế phẩm enzyme, chưa được chi tiết hoặc bao gồm, ngoại trừ được sử dụng trong y học thú y
38 Sản phẩm hóa chất khác
3802 10 000 0 Than hoạt tính để sử dụng trong các thực hành của nước uống
3808 Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, điều chỉnh chống và tăng trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, đã đóng gói dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc các sản phẩm (ví dụ, băng, xử lý lưu huỳnh, bấc và nến, và giấy bẫy ruồi) - Để sử dụng trong nhà, tại các bệnh viện và các cơ sở khác để đảm bảo an toàn và sức khỏe (ngoại trừ thú y)
3809 Chất để hoàn tất để tăng tốc độ nhuộm hoặc sửa chữa của thuốc nhuộm và các sản phẩm và các chế phẩm khác (ví dụ, đại lý điều trị và mordants), được sử dụng trong các ngành công nghiệp dệt may, giấy, thuộc da hoặc, chưa được chi tiết hoặc
3814 00 Hỗn hợp các dung môi hữu cơ, không được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác bao gồm, sẵn sàng công thức để tẩy sơn hoặc véc ni và các chất pha loãng
3820 00 000 0 Chất chống đông và chất lỏng chống đóng băng đã sẵn sàng
39 Nhựa và các sản phẩm là
3917 Ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện (ví dụ, khớp, khuỷu, vành đệm), bằng plastic (nước uống), màng nhân tạo (vỏ xúc xích) của protein đã được làm rắn hoặc bằng chất liệu xenlulo
3920 Tấm, lá, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, nhiều lớp, hỗ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu khác dành cho xúc với thực phẩm
3923 Điều trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa bằng plastic (hộp, trường hợp, thùng và các sản phẩm tương tự) dành cho xúc với thực phẩm
40 Cao su và các sản phẩm là
4014 Vệ sinh lưu hoá cao su trừ cao su cứng, phụ kiện bằng cao su cứng hoặc nếu không có họ, các loại khác nhau của núm vú và như thế cho trẻ em
44 Gỗ và các sản phẩm; than
4415 Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ dành cho bao bì thực phẩm
4416 00 000 0 Thùng, thùng, thùng, bồn tắm và các sản phẩm khác gỗ dành cho bao bì thực phẩm
45 Lie và nó
4503 Cork sản phẩm dành cho xúc với thực phẩm
48 Giấy và cáctông, các sản phẩm làm bằng bột giấy, giấy hoặc các tông
4803 00 Khăn hoặc giấy vệ sinh lau mặt, khăn hoặc tã lót, và các loại giấy cho hộ gia đình hoặc các mục đích vệ sinh
4812 00 000 0 Khối, tấm, lọc bột giấy được sử dụng trong việc thực hành của nước uống.
4818 Giấy vệ sinh và giấy tương tự, khăn tay, khăn giấy sạch, khăn tắm, khăn trải bàn, khăn ăn, tã giấy, băng vệ sinh, khăn trải giường và hộ gia đình tương tự hoặc các mục đích vệ sinh
4818 40 Khăn vệ sinh và băng vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm vệ sinh tương tự
4819 Hộp, va li, túi xách và các loại bao bì khác bằng giấy, cáctông dành cho bao bì thực phẩm
4823 20 000 0 Giấy và cáctông lọc kế để sử dụng trong việc thực hành của nước uống
56 Mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt; sợi đặc biệt, sợi xe, chão, cáp và các sản là
5601 10 Khăn vệ sinh và băng vệ sinh, tã thấm và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm vệ sinh tương tự, tấm lót
61 Hàng may mặc và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc
6107 Quần lót, quần sịp, nightshirts, đồ ngủ, áo choàng tắm, áo choàng mặc quần áo và các sản phẩm tương tự, dệt kim hoặc móc, cho nam
6108 Phiếu, váy lót, quần sịp, quần lót, áo ngủ, đồ ngủ, negligees, áo choàng tắm, áo choàng mặc quần áo và các sản phẩm tương tự, dệt kim hoặc móc, cho trẻ em gái
6109 T-shirt, áo nỉ với tay áo và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc, cho nam và nữ
6115 Quần, vớ, vớ và hàng dệt kim khác và giày dép không đế, dệt kim hoặc móc, cho nam và nữ
62 Hàng may mặc và phụ kiện quần áo, không dệt kim hoặc móc
6207 Áo thun và các loại áo lót khác, quần lót, quần sịp, nightshirts, đồ ngủ, và như thế cho các chàng trai
6208 Áo thun và các loại áo lót khác, phiếu, váy lót, quần sịp, quần lót, áo ngủ, đồ ngủ, và như thế cho trẻ em gái
6212 Bras, gen, áo nịt ngực, treo, nịt tất, các sản phẩm tương tự, dệt kim hoặc móc, không dệt kim hoặc trẻ em gái
63 Sản phẩm khác làm-up dệt; bộ, quần áo và dệt may mà đã được sử dụng; vải vụn
6305 Đóng gói túi và túi dùng để tiếp xúc với thực phẩm
70 Thủy tinh và sản phẩm thủy tinh nó
7010 Bình lớn, chai, bình thót cổ, lọ, chậu, lọ, và các mặt hàng thủy tinh khác trong vận chuyển hoặc đóng gói các sản phẩm thực phẩm cho các mục đích công nghiệp và hộ gia đình
73 Sản phẩm kim loại màu
7310 21 7310 29 Bồn, thùng, phuy, jerrycans, hộp và các vật chứa tương tự, kim loại đen, cho bất kỳ chất nào (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng) có dung tích không quá 300 lít, có hoặc không có lớp lót hoặc lớp cách nhiệt, nhưng không có thiết bị cơ khí hoặc kỹ thuật nhiệt, ngoại trừ với dung tích 50 lít. và nhiều mục đích khác để tiếp xúc với thức ăn và nước uống
76 Nhôm và các sản phẩm đó
7612 Kim loại bình cho các sản phẩm sữa và sữa
84 Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí, bộ phận của chúng
8415 70 300 0 Máy bơm ly tâm được niêm phong cho các hệ thống sưởi ấm và cung cấp nước nóng
8421 21 000 Máy và thiết bị lọc hay tinh chế nước
85 Máy móc và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; ghi âm và tái tạo, thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh truyền hình và âm thanh, các bộ phận và phụ kiện của họ
8512 40 000 Gạt nước kính chắn gió, defrosters và demisters
8516 10 Máy nước nóng
96 Các mặt hàng khác
9603 21 000 0 Bàn chải đánh răng, bao gồm cả bàn chải cho phục hình răng