Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

tái nhập khẩu

chế hải quanTheo đó hàng hóa xuất khẩu từ lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga trước đây và chưa qua chế biến được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga về thời gian (sub-đoạn 2 1 bài viết 235).

Mà không thanh toán thuế hải quan và các loại thuế và không áp dụng những điều cấm và hạn chế của bản chất kinh tế, được thành lập theo quy định của pháp luật của Liên bang Nga về quy định nhà nước về thương mại nước ngoài.
Hàng hoá được đặt dưới chế độ hải quan tái nhập, được xem xét cho mục đích hải quan được phát hành cho lưu thông tự do.