người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Anh ngữ Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

Việc quá cảnh hải quan quốc tế

Chế độ hải quan theo đó hàng hóa nước ngoài được chuyển thông qua các lãnh thổ hải quan của các Liên đoàn Nga dưới sự kiểm soát hải quan giữa các điểm nhập cảnh vào các lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga và nơi các khởi hành của họ từ khu vực (nếu nó là một phần của cuộc hành trình của họ, mà bắt đầu và kết thúc bên ngoài các lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga), mà không thanh toán thuế hải quan và thuế, và không áp dụng các quy định cấm và hạn chế của bản chất kinh tế, được thành lập theo quy định của pháp luật nhà nước Nga về. quy định của thương mại nước ngoài.