Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Danh mục các mặt hàng không liên quan đến hàng hóa để sử dụng cá nhân

Mô tả hàng hóa *Mã HS TC
1. Tự nhiên kim cương 7102
2. Hàng hóa xuất khẩu đối với pháp luật của các nước thành viên của liên minh thuế quan đã thành lập thuế xuất khẩu, trừ các mục sau đây:
- Cá và hải sản (trừ cá cá tầm), không lớn hơn 5 kg; **
- Caviar cá tầm nặng không quá 250 gram;
- Nhiên liệu trong xe tank thông thường để sử dụng cá nhân và không hơn 10 lít, nằm trong một thùng chứa riêng biệt;
- Xuất khẩu kim loại quý và đá quý trị giá hơn các 25000 hải quan Hoa Kỳ $ tương đương (trong các giá trị hải quan xuất khẩu kim loại quý và đá quý nào không bao gồm giá trị của các trước đó nhập khẩu của các cá nhân liên minh thuế quan, cũng như tạm thời xuất khẩu từ các công đoàn hải quan của các kim loại quý và đá quý) * *
0301 - 0304, 0306
1604 30 100 0
2710 12 410 0 -
2710 12 590 0;
2710 20 900 0
2710 19 420 0 -
2710 19 480 0;
2710 20 110 0 -
2710 20 190 0
3. Trung sưởi ấm nồi hơi 8403 10
4. Động cơ đốt trong, ngoại trừ động cơ trên tàu 8407
5. Máy cắt cỏ (khác hơn so với máy cắt cỏ cho thảm cỏ, công viên, sân thể thao), máy thu hoạch cỏ, thu hoạch, máy móc, trang thiết bị cho đập, máy ép cho Ống vét cặn rơm và cỏ khô, máy làm sạch, phân loại hoặc lựa chọn trứng, quả hoặc sản phẩm nông nghiệp khác 8433 20 - 8433 90
6. Ô tô, máy móc, thiết bị 8434 - 8442,
8444 00 -
8449 00 000 0,
8453 - 8466,
8468
8474 - 8480,
8486, 8514, 8530,
8534 00,
8535, 8545,
8548, 9024,
9027, 9030, 9031
7. Phong tăm năng thuộc da 8543 70 500 1
8. Máy kéo, xe có động cơ cho các mục đích đặc biệt, ngoại trừ cho việc vận chuyển hàng hoá, hành khách, xe công nghiệp tự hành, không lắp thiết bị nâng hạ hoặc xếp 8701, 8705, 8709
9. Trailers cho Thuê ** từ 8716 39
10. Tàu, thuyền và các cấu trúc nổi, ngoại trừ du thuyền và tàu thuyền khác để giải trí và thể thao, thuyền dùng mái chèo và ca-nô của 89
11. Trang thiết bị y tế, trừ khi cần thiết để sử dụng trong quá cảnh hoặc vì lý do y tế 9018, 9019, 9022
12. Bộ máy và thiết bị nhiếp ảnh 9010
13. Dụng cụ, thiết bị và các mô hình, được thiết kế cho các mục đích demonstrational 9023 00
14. Ghế trang trí nội thất y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, ghế cắt tóc và các sản phẩm tương tự và các bộ phận của chúng 9402
15. Trò chơi, hoạt động bằng tiền xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, thẻ hoặc các phương tiện thanh toán tương tự 9504 30
16. Hàng hoá thuộc diện kiểm soát xuất khẩu theo pháp luật của một nước thành viên của liên minh thuế quan