Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Hàng cho sử dụng cá nhân, thông qua biên giới hải quan, miễn thuế hải quan

Thể loại của hàng hóa Nhập khẩu quy tắc
I. Hàng cho cá nhân, ngoại trừ các loại xe nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan trong hành lý mang theo và không có người giám sát
1. Hàng để sử dụng cá nhân (trừ ethanol và hàng hóa không thể phân) vận chuyển bằng đường hàng không trị giá hải quan không vượt quá tương đương của 10 000 euro và tổng trọng lượng không vượt quá pounds 50
bao gồm: không bao gồm hơn 3 lít cho mỗi một người trên độ tuổi của 18
Đồ uống có cồn và bia
thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá Thuốc lá 200 50 hoặc xì gà (gà nhỏ) hoặc gram 250 thuốc lá, hoặc các sản phẩm quy định trong phạm vi tổng trọng lượng không quá gram 250 mỗi một người trên độ tuổi của 18
chuyển tải bằng phương tiện vận tải khác trị giá hải quan không vượt quá tương đương euro 1500 và tổng trọng lượng không vượt quá pounds 50
bao gồm: không bao gồm hơn 3 lít cho mỗi một người trên độ tuổi của 18
Đồ uống có cồn và bia
thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá Thuốc lá 200 50 hoặc xì gà (gà nhỏ) hoặc gram 250 thuốc lá, hoặc các sản phẩm quy định trong phạm vi tổng trọng lượng không quá gram 250 mỗi một người trên độ tuổi của 18
2. Hàng đã sử dụng để sử dụng cá nhân phù hợp với Phụ lục 4 Hiệp định này, tạm nhập khẩu của cá nhân người nước ngoài vào lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan bất kể giá trị hải quan và trọng lượng của họ
3. Hàng cho cá nhân, với ngoại lệ của cơ quan nhập khẩu bởi các nhân viên ngoại giao và nhân viên hành chính và kỹ thuật trực tiếp làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước thành viên bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
- Không có nhiều hơn một lần mỗi năm dương lịch trong kỳ nghỉ ở nước ngoài, nhiệm vụ cung cấp chứng cứ tài liệu có liên quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước thành viên của liên minh thuế quan của mục đích cư trú ở nước ngoài
- Trong trường hợp rút trong các cách thức quy định, và (hoặc) để quay trở lại các nhà nước thành viên của liên minh thuế quan trong kết nối với các chấm dứt sớm của các thỏa thuận lao động (hợp đồng), cung cấp bằng chứng tài liệu thực tế thu hồi như vậy và (hoặc) trở lại các đơn đặt hàng
4. Hàng hóa cho sử dụng cá nhân, với ngoại lệ của cơ quan nhập khẩu của các cá nhân trực tiếp làm việc trong một cơ quan nhà nước có chính phủ nước ngoài (chính quyền liên bang), thời gian lưu trú bên ngoài hải quan bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
5. Hàng cho sử dụng cá nhân, với ngoại lệ của cơ quan nhập khẩu do người tự nhiên của một nước thành viên của liên minh thuế quan, tạm trú ở nước ngoài, nếu họ đang ở trên lãnh đăng ký trong văn phòng nước ngoài của một nước thành viên của liên minh thuế quan trị giá hải quan không vượt quá tương đương với EUR 5000
6. Hàng hóa cho sử dụng cá nhân, nhận được bởi một nước thành viên cá nhân của liên minh thuế quan trong thừa kế bên ngoài lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan (được công nhận thừa kế tài sản), cung cấp bằng chứng tài liệu thực tế nhận được bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
7. Hàng cho sử dụng cá nhân nhập khẩu trở lại trong tình trạng tương tự, ngoại trừ mặc bình thường hay mất tự nhiên trong điều kiện bình thường vận chuyển (vận chuyển), lưu trữ và sử dụng (hoặc) (hoạt động), sau khi bạn bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
8. Hàng đã sử dụng để sử dụng cá nhân, nhập khẩu của các cá nhân được công nhận theo luật pháp của một nước thành viên của Liên minh Hải quan là người tị nạn, người di dời, cũng như nội địa (tái định cư) trong tiểu bang bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
nhập khẩu hàng hoá cho việc sử dụng cá nhân của lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan, quốc gia cư trú trước đó là trong vòng tháng 18 từ ngày đến nơi thường trú của người quy định cư trú tại một nước thành viên của liên minh thuế quan;
hàng hoá đó được mua trước ngày công nhận của các cá nhân phù hợp với pháp luật của nước thành viên của Liên minh Hải quan là người tị nạn, người di dời, hoặc ngày đến (tái định cư) thường trú tại một nước thành viên
9. Giá trị văn hóa, nếu họ đang đề cập đến những người theo pháp luật của một nước thành viên của liên minh thuế quan bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
10. Đỉnh với đống tro tàn (tro), quan tài với các cơ quan (vẫn còn) của người chết
II. Hàng cho cá nhân, với ngoại lệ của xe được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ cho cá nhân
11. Hàng cho cá nhân (trừ ethyl rượu, đồ uống có cồn, bia và các hàng hóa không thể phân) nhập khẩu trong một tháng dương lịch tới một người nhận trị giá hải quan không vượt quá tương đương euro 1000 và nặng ít hơn 31 kg *
12. Hàng đã sử dụng để sử dụng cá nhân, nhập khẩu của các cá nhân được công nhận theo luật pháp của một nước thành viên của Liên minh Hải quan là người tị nạn, người di dời, cũng như nội địa (tái định cư) trong tiểu bang bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
nhập khẩu hàng hoá cho việc sử dụng cá nhân của lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan, quốc gia cư trú trước đó là trong vòng tháng 18 từ ngày đến nơi thường trú của người quy định cư trú tại một nước thành viên của liên minh thuế quan;
hàng hoá đó mua lại trước ngày công nhận của các cá nhân phù hợp với pháp luật của nước thành viên của Liên minh Hải quan là người tị nạn, người di dời, hoặc ngày đến (tái định cư) thường trú tại các nước thành viên m
13. Giá trị văn hóa, nếu họ đang đề cập đến những người theo pháp luật của một nước thành viên của liên minh thuế quan bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
14. Hàng hóa cho sử dụng cá nhân, nhận được bởi một nước thành viên cá nhân của liên minh thuế quan trong thừa kế bên ngoài lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan (được công nhận thừa kế tài sản), cung cấp bằng chứng tài liệu thực tế nhận được bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
15. Đỉnh với đống tro tàn (tro), quan tài với các cơ quan (vẫn còn) của người chết
III. Hàng cho cá nhân, với ngoại lệ xe gửi qua đường bưu điện quốc tế đến lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan
16. Hàng cho cá nhân (trừ đối với hàng hoá không thể phân), trong một tháng dương lịch gửi đến một người nhận một người tự nhiên trong lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan là trị giá hải quan không vượt quá tương đương euro 1000 và tổng trọng lượng không vượt quá 31 kg *
17. Đỉnh với đống tro tàn (tro), quan tài với các cơ quan (vẫn còn) của người chết
IV. Hàng cho cá nhân, với ngoại lệ của xe xuất khẩu bằng bất kỳ phương tiện
18. Kim loại quý và đá quý, trước đây đã được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan như những con người tự nhiên của các nước thành viên của liên minh thuế quan, cá nhân nước ngoài, trình bày các tài liệu được cung cấp bởi các cơ quan hải quan bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
19. Kim loại quý và đá trị giá hải quan không quá tương đương US $ 25000. Trong giá trị hải quan xuất khẩu kim loại quý và đá quý không bao gồm chi phí nhập khẩu trước đó do các cá nhân liên minh thuế quan, cũng như tạm xuất khẩu từ hải quan
20. Các mặt hàng khác để sử dụng cá nhân, ngoại trừ cho các hạng mục quy định trong các đoạn văn 18 19 và phần IV của Phụ lục này bất kể giá trị hải quan và trọng lượng
V. Phương tiện đi lại để sử dụng cá nhân, thông qua biên giới hải quan trong bất kỳ cách nào
21. Phương tiện đi lại để sử dụng cá nhân, đăng ký tại lãnh thổ của một nước thành viên của liên minh thuế quan, tạm thời bên ngoài lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan xuất khẩu và nhập khẩu trở lại vào lãnh thổ hải quan của liên minh thuế quan bởi bất kỳ
22. Phương tiện đi lại để sử dụng cá nhân đăng ký ở nước ngoài, tạm nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan của cá nhân nước ngoài bằng bất cứ cách nào, đối với thời hạn tạm trú của mình trong
23. Phương tiện đi lại để sử dụng cá nhân đăng ký ở nước ngoài, tạm nhập của người tự nhiên của các nước thành viên của liên minh thuế quan trong bất kỳ hình thức nào trong thời gian không quá sáu tháng. Tạm nhập khẩu như vậy
24. Xe và trailer thuộc sở hữu của cá nhân, phù hợp với pháp luật của nước thành viên của Liên minh Hải quan công nhận là người tị nạn, người di dời, cũng như đến (di cư) với một nước thành viên của Hải quan với không hơn một chiếc xe và trailer một
nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của liên minh thuế quan từ các quốc gia cư trú trước đó là trong vòng tháng 18 từ ngày xuất hiện của người thường trú tại một nước thành viên của liên minh thuế quan;
xe và trailer như vậy phải được sở hữu bởi những người được chỉ định và được đăng ký cho người đó ở nước cư trú trước cho ít nhất 6 tháng trước ngày đến (tái định cư) thường trú
25. Thêm bài này vào danh sách Video của bạn Download bài này xe, nhận được bởi một nước thành viên cá nhân của liên minh thuế quan trong thừa kế bên ngoài lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan (được công nhận thừa kế tài sản), cung cấp bằng chứng tài liệu về việc tiếp nhận xe ô tô như vậy không hơn một chiếc xe và trailer một
26. Phương tiện đi lại cho các cá nhân sử dụng, xuất khẩu bên ngoài lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan trong bất kỳ cách nào.