người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

Thuật ngữ - Định nghĩa của từ ngữ liên quan đến cấp giấy chứng nhận

Euro 3-Giấy chứng nhận tuân thủ, 4 - một tài liệu chứng nhận rằng đã nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, chiếc xe phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Rostechregulirovanie "Trên yêu cầu sự phát thải các loại xe cơ giới sản xuất lưu hành trên lãnh thổ của Liên bang Nga, có hại (gây ô nhiễm) chất". Điều này có nghĩa rằng chiếc xe phù hợp với Euro-3 lớp môi trường. hoặc Euro-4.