Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Thuật ngữ - Định nghĩa của từ ngữ liên quan đến cấp giấy chứng nhận

Euro 3-Giấy chứng nhận tuân thủ,4 - một tài liệu chứng nhận rằng một chiếc xe nhập khẩu vào Liên bang Nga tuân thủ các yêu cầu của Quy định kỹ thuật của Rostekhregulirovanie "Về yêu cầu phát thải các chất gây hại (gây ô nhiễm) bởi các phương tiện ô tô được phát hành trên lãnh thổ Liên bang Nga." Điều này có nghĩa là máy tương ứng với lớp môi trường Euro-3. hoặc Euro 4.