Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Chứng nhận hàng hoá

Dịch vụ chứng nhậnTrong việc thực hiện các hoạt động nước ngoài tại thời điểm vượt qua biên giới, như một quy luật, hàng hoá thuộc sự kiểm soát của các tổ chức nhà nước và quy định.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ của tất cả các giấy chứng nhận cần thiết và cấp giấy phép, trong đó có sẵn trên Hải quan.

Nếu hàng hoá thuộc diện bắt buộc để kiểm soát kiểm dịch thực vật kiểm dịch, chúng tôi sẽ làm cho có giấy phép kết luận cần thiết.

Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho thủ tục hải quan hàng hóa của bạn.