Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Thuật ngữ "E" - INCOTERMS 2000

EXW

"E" - Thời hạn nghĩa vụ tối thiểu của người bán: bên bán phải cung cấp hàng hoá cho người mua tại địa điểm đã thoả thuận - thường là tại cơ sở của người bán. Mặt khác, như một vấn đề của thực tế thực tế, người bán thường giúp người mua để giao hàng trên xe được cung cấp bởi người mua.

Mặc dù thuật ngữ EXW tốt hơn sẽ phản ánh điều này nếu nghĩa vụ của người bán đã được mở rộng để bao gồm tải, nó đã được quyết định giữ lại nguyên tắc truyền thống của nghĩa vụ tối thiểu của người bán phù hợp với các điều khoản EXWHọ có thể được sử dụng cho các trường hợp người bán không muốn có bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho tải vận chuyển hàng hóa. Nếu người mua muốn người bán phải làm nhiều hơn nữa, điều này phải được ghi trong hợp đồng - việc bán hàng.