người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Anh ngữ Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

Định nghĩa mestonahodzheniya container FESCO tích hợp Giao thông vận tải