người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
hậu cần Tìm kiếm hàng hóa (container phẩm, bưu kiện) container Tìm kiếm FESCO

Định nghĩa mestonahodzheniya container FESCO tích hợp Giao thông vận tải