người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Anh ngữ Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

mã container BIC trang web bic-code.org

mã container, chính thức đưa vào sổ đăng ký quốc tế của container.