Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

mã container BIC trang web bic-code.org

mã container, chính thức đưa vào sổ đăng ký quốc tế của container.