người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

AIS cảng Vladivostok mục dữ liệu tàu / AIS Vladovostok