người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
hậu cần Thông số kỹ thuật của container container tiền tố mã BIC, tìm chủ sở hữu

mã container BIC trang web bic-code.org

mã container, chính thức đưa vào sổ đăng ký quốc tế của container.