Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Hàng hoá bị kiểm soát kiểm dịch thực vật kiểm dịch

Quyết định của Ủy ban của Liên minh Hải quan № 318 18 2010 tháng sáu năm.
Về bảo trì kiểm dịch thực vật trong liên minh thuế quan. Danh sách các sản phẩm quy định (hàng hóa quy định, bài viết quy định quy định hàng hóa) để kiểm soát kiểm dịch thực vật kiểm dịch (giám sát) về hải quan biên giới của Liên minh Hải quan và lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan.

Các sản phẩm có nguy cơ kiểm dịch thực vật thấp

mô tả hàng hóaMã HSIFRFS / FCHành động
Bột cá, bữa ăn, thích hợp dùng làm thức ăn cho người, ngoại trừ hạt
Cảnh báo! Về bột cá xem lá thư FCS Nga № 14-82/15119 08.04.2009 thành phố
0305 10 000 0 không không vâng
Bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần 0505 90 000 0 không không vâng
Bột và phế liệu xương và lõi sừng 0506 90 000 0 không không vâng
Hành khô, nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 0712 20 000 0 không không vâng
Nấm khô, nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 0712 31 000 0
0712 32 000 0
0712 33 000 0
0712 39 000 0
không không vâng
Các loại rau khác, hỗn hợp rau, khô, nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 0712 90
(Trừ 0712 90 110 0)
không không vâng
Cà phê rang có chứa caffeine, ngoại trừ đóng gói trong bao bì chân không để bán lẻ 0901 21 000 không không vâng
Rang cà phê không có caffeine, ngoại trừ đóng gói trong bao bì chân không để bán lẻ 0901 22 000 không không vâng
Trấu cà phê và cà phê da 0901 90 100 0 không không vâng
Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói ngay lập tức nội dung không quá kg 3, ngoại trừ đóng gói để bán lẻ 0902 10 000 không không vâng
Chè xanh khác (chưa ủ men) 0902 20 000 0 không không vâng
Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói ngay lập tức nội dung không quá kg 3, ngoại trừ đóng gói để bán lẻ 0902 30 000 không không vâng
Chè đen khác (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần 0902 40 000 0 không không vâng
Mate hoặc Paraguay trà, ngoại trừ đóng gói để bán lẻ 0903 00 000 0 không không vâng
Gia vị, ngoại trừ đóng gói để bán lẻ 0904 - 0910 không không vâng
Dạng bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, khoai tây 1105 không không vâng
Hublong, chưa nghiền, không ở dạng bột, và không ở dạng bột viên 1210 10 000 0 không không vâng
Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (ví dụ, tre, nứa, song, mây, mía, cói, liễu, cọ sợi), ngoại trừ tinh chế, tẩy hoặc nhuộm 1401 không không vâng
Bông lint 1404 20 000 0 không không vâng
Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để nhồi hoặc đệm (ví dụ: bông gạo, sợi thực vật, vzmornik biển), bao gồm cả trong các hình thức của các lớp trên một chất nền có hoặc không có 1404 90 000 0 không không vâng
Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng làm chổi hoặc bàn chải (ví dụ, broomcorn lúa miến, sợi cọ, chiếc ghế cỏ, Eastleigh), bó, bó hoặc với số lượng lớn 1404 90 000 0 không không vâng
Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng trong nhuộm hoặc thuộc da 1404 90 000 0 không không vâng
Nguyên liệu mía 1701 11 100 vâng vâng vâng
Củ cải đường và đường thô 1701 12 100 vâng vâng vâng
Tinh bột sắn, ngoại trừ hạt 1903 00 000 0 không không vâng
Gia vị hỗn hợp, ngoại trừ đóng gói để bán lẻ 2103 90 900 9 không không vâng
Protein cô đặc và chất protein được làm rắn 2106 10 vâng vâng vâng
Bột mịn và bột thô ăn được từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, khác hơn so với hạt và tóp mỡ 2301 10 000 0 không không vâng
Bột mịn và bột cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh khác hơn so với hạt 2301 20 000 0 không không vâng
Acorns và hạt dẻ ngựa 2308 00 400 0 không không vâng
Vitamin và protein tập trung và premixes protein được sử dụng trong chăn nuôi động vật 2309 vâng vâng vâng
Nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá rác 2401 vâng vâng vâng
cát tự nhiên của tất cả các loại đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại 26 nhóm 2505 không không vâng
Đá cuội, sỏi, bị vỡ 2517 10 100 0 không không vâng
Henna và Basma (chưa đóng gói để bán lẻ) 3203 00 không không vâng
Đậu nành phân lập 3504 00 000 0 không không vâng
Da sống của loài bò (kể cả trâu), loài ngựa, cừu, cừu và các loài động vật khác (tươi hoặc muối, khô, limed, ngâm hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm) tóc và áo khoác lông hoặc không có 4101
4102
4103
không không vâng
Veneer tờ (bao gồm cả những người thu được bằng cách lạng gỗ ghép), gỗ lạng để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ép tương tự khác và gỗ khác, xẻ dọc, lạng hoặc bóc, đã bào hoặc bào, đánh bóng hoặc không bóng, có hoặc không có cuối nối đầu, có độ dày không quá 6 mm trừ được ngâm tẩm bằng chất khử trùng, sơn mài, sơn, nấu chín 4408 không không vâng
Thùng, thùng, thùng, bồn tắm và Coopers 'các sản phẩm khác và các bộ phận của chúng, bằng gỗ, kể cả Cán bộ 4416 00 000 0 không không vâng
Cửa sổ, cửa sổ và khung của họ Pháp, ngoại trừ nhuộm, sơn mài, đã ngâm tẩm với chất khử trùng, dán, xử lý nhiệt cuối cùng 4418 10 không không vâng
Cửa ra vào và khung cửa và ngưỡng của họ, ngoại trừ nhuộm, sơn mài, được ngâm tẩm bằng chất khử trùng, dán, tổ chức nấu chín 4418 20 không không vâng
Ván lợp 4418 50 000 0 không không vâng
Lie tự nhiên, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến 4501 10 000 0 không không vâng
Dây tết bện và các sản phẩm tương tự của vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải, ngoại trừ tẩy, sơn véc-ni, nhuộm, thảm, chiếu và màn hình của nguyên liệu thực vật, khác hơn so với nhuộm, sơn, ép 4601 không không vâng
Song mây, liễu gai và các mặt hàng khác thực hiện trực tiếp vật liệu tết bện; loofah sản phẩm 4602 không không vâng
Tấm giấy và cáctông, đã hoặc chưa đục, ngoại trừ nguồn gốc của bọ cánh cứng lây lan Kaprova 4808 10 000 0 không không vâng
Hộp và trường hợp giấy gợn sóng hoặc bìa các tông, ngoại trừ về nguồn gốc của sự lây lan bọ cánh cứng Kaprova 4819 10 000 0 không không vâng
Kén tằm thích hợp để ươm tơ 5001 00 000 0 không không vâng
phế liệu tơ (kể cả kén không thích hợp để ươm tơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái sinh) 5003 00 000 0 không không vâng
Lông cừu xén, béo ngậy, chưa chải thô hoặc chải kỹ 5101 11 000 0 không không vâng
Lông động vật mịn hoặc loại thô, chưa chải thô hoặc chải kỹ 5102 không không vâng
Xơ vụn từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, carbon hoá 5103 10 100 0 không không vâng
Bông, chưa chải thô hoặc chải kỹ 5201 00 không không vâng
Bông phế, trừ phế liệu sợi và tái chế nguyên liệu 5202 không không vâng
Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc vải lanh đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi, xơ dạng ngắn và chất thải lanh, phế liệu sợi và tái chế nguyên liệu 5301 không không vâng
Gai dầu (cannabis sativa L.), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi, xơ dạng ngắn và chất thải của gai dầu, ngoại trừ phế liệu sợi và tái chế nguyên liệu 5302 không không vâng
Đay và xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai dầu và gai ramie), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi, xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ, phế liệu sợi và tái chế nguyên liệu 5303 không không vâng
Dừa, xơ chuối (loại xơ gai manila hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie và xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi, xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này, khác hơn là quay nguyên chất thải và tái chế 5305 00 000 0 không không vâng

Lưu ý.

Kiểm dịch và kiểm dịch động thực vật kiểm tra là:
- Phương tiện vận tải qua biên giới của Liên bang Nga;
- Gỗ nguyên liệu đóng gói (HS Code 4415) vận tải hàng hoá, bao gồm cả những người không có tên trong danh mục này.
* Làm rõ của hình thức "của ..." "Mã HS của Nga" chỉ ra rằng danh sách này không áp dụng cho tất cả các sản phẩm, phân loại phù hợp với Danh mục hàng hóa của nước ngoài hoạt động kinh tế của Liên bang Nga để mã cụ thể. Trong trường hợp này, bạn phải tuân theo tên (mô tả) của hàng hoá.
** Từ viết tắt:
IFR - kiểm dịch nhập khẩu cho phép nhập khẩu các sản phẩm quy định;
PS - Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của Tổ chức Quốc gia về Bảo vệ thực vật của nước xuất khẩu;
COP - Giấy chứng nhận kiểm dịch;
Hành động - một hành động kiểm soát kiểm dịch thực vật kiểm dịch.