Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Kỳ nghỉ ở Trung Quốc 2018, 2019, 2020

Ở Trung Quốc có những ngày nghỉ lễ 7 đó là ngày nghỉ. Đó là: Năm mới Eve, Trung Quốc năm mới, Thanh Minh, một ngày lễ truyền thống Trung Quốc của All Souls, May Day, Dragon Boat Festival, Mid-Autumn Festival và Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ngày lễ quốc gia của Trung Quốc, 1 tháng Mười).

Trên một số ngày, một số loại công dân là vào một buổi chiều cuối tuần: Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Thanh niên, ngày của trẻ em và ngày của sự sáng tạo của PLA của Trung Quốc. Người phụ nữ thư giãn buổi chiều trong ngày quốc tế phụ nữ, thanh niên ở độ tuổi dưới 14 năm - Ngày thanh niên, trẻ em ở độ tuổi dưới 13 năm - ngày của trẻ em, các nhân viên của quân đội tại ngũ - ngày của sự sáng tạo của PLA của Trung Quốc.

Cũng tại Trung Quốc, được cử hành ngày lễ khác, mà không hạch toán vào cuối tuần: Lễ Arbor, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày của giáo viên.

 

Kỳ nghỉNgàyKỳ nghỉ thường xuyên201820192020
Năm mới 1 tháng một 3 ngày (ba ngày đầu tiên của âm lịch) 1-3 tháng một 1-3 tháng một 1-3 tháng một
Tết Nguyên Đán Theo âm lịch 7 дней 16 tháng Hai. Thưởng thức một 15 21 tháng hai 5 tháng Hai. Thưởng thức một 4 10 tháng hai 25 tháng 1. Kỳ nghỉ từ 24 tháng 1 đến 30 tháng 1
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng Nửa ngày làm việc đối với phụ nữ Nửa ngày làm việc đối với phụ nữ Nửa ngày làm việc đối với phụ nữ Nửa ngày làm việc đối với phụ nữ
Tốt Arbor 12 tháng Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần
Thanh Minh 4 tháng tư 5 hay 3 ngày 5 tháng Tư. Thưởng thức một 5 7 tháng tư 5 tháng Tư. Thưởng thức một 5 7 tháng tư 4 tháng Tư. Thưởng thức một 3 5 tháng tư
Trước tháng 1 May 3 ngày 29-1 Tháng Tư Tháng 1 May-3 Có thể 1 May-3 Có thể
Ngày Giới Trẻ 4 May Nửa ngày cho những người trẻ ở độ tuổi dưới 14 năm Nửa 4 tháng Nửa 4 tháng Nửa 4 tháng
Ngày trẻ em 1 tháng sáu 1 ngày cho trẻ em ở độ tuổi dưới 13 năm 1 tháng sáu 1 tháng sáu 1 tháng sáu
Dragon Boat Festival 5 5 ngày của tháng âm lịch 3 ngày 18 của tháng Sáu. Tốt với 16 18 cho tháng Sáu 7 của tháng Sáu. Tốt với 7 9 cho tháng Sáu 25 tháng sáu. Kỳ nghỉ từ 25 trên 27 của tháng 5
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 1 tháng bảy Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần
Ngày của sự sáng tạo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 1 Tháng Tám Nửa ngày cho CB thường xuyên Nửa 1 Tháng Tám Nửa 1 Tháng Tám Nửa 1 Tháng Tám
Ngày nhà giáo 10 tháng chín Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần
Tết trung thu (Moon Festival) Số 15 8 của tháng âm lịch 3 ngày 24 tháng Chín. Thưởng thức một 22 24 Tháng Chín 13 tháng Chín. Thưởng thức một 13 15 Tháng Chín 1 tháng Mười. Lễ hội trong Ngày của Trung Quốc
Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1 Tháng Mười 7 дней 1-7 Tháng Mười 1-7 Tháng Mười 1-8 tháng mười (mở rộng kết nối với các Trung thu Festival)