người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Anh ngữ Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

kiểm soát thú y

phép thú y

Thứ tự của hồ sơ đăng ký nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu và giải phóng mặt bằng hơn nữa.

Đối với của các sản phẩm động vật (chủ yếu là nguyên vật liệu) để thực hiện và gửi cho các giao cắt biên giới Nga với tải hoặc gửi một gosvetupravleniya tin nhắn điện thoại, với sự cho phép nhập cảnh cho bán miễn phí (để bán cho công chúng), hoặc không có quyền bán hàng cửa hàng (cho chế biến công nghiệp).

Đây là một giấy phép nhập khẩu điện thoại thú y. Đây là tài liệu cơ bản xác định các thủ tục, điều kiện nhập cảnh và bán các sản phẩm có nguồn gốc động vật (hợp lệ theo điều kiện giao hàng, nhưng không 31 tháng mười hai của năm hiện tại).

 • Để đăng ký giấy phép nhập khẩu thú y phải:
 • Giấy chứng nhận BIN - một bản sao có xác nhận của một thực thể pháp lý
 • Giấy chứng nhận thuế - một bản sao có xác nhận của một thực thể pháp lý
 • Hợp đồng cho việc lưu trữ các sản phẩm, công nghiệp chế biến, hoặc để bán cho công chúng - một bản sao có xác nhận của một thực thể pháp lý
 • Giấy chứng nhận kiểm tra thú y cơ sở dịch vụ lưu trữ - bản gốc
 • Thú y chứng nhận đăng ký tại địa điểm của các đối tượng lưu trữ - một bản sao có xác nhận của một thực thể pháp lý
 • Một lá thư của ứng dụng thú y trưởng Hiệp hội, nói rằng: tên và địa chỉ của người nhận hàng
 • Địa chỉ lưu trữ
 • Tên của nước xuất khẩu và nước xuất xứ
 • Tên sản phẩm và số lượng
 • Điều khoản nhập cảnh
 • Phương thức vận chuyển
 • Điểm biên giới có thể nhập cảnh vào Nga
 • Chú ý, để truy cập đến các yêu cầu sức khỏe động vật và đảm bảo hiệu suất của họ.

Những tài liệu này có sẵn tại Văn phòng Thú y.

Ban hành trên cơ sở của mẫu thư của Bộ Nông nghiệp - thời gian thực hiện lệnh của mình ngày 14 quan trọng đối với quốc gia xuất khẩu và công ty cụ thể đã được phê duyệt để bán cho công chúng hoặc cho chế biến công nghiệp.

Chúng ta cần tìm mã sản phẩm, tên, quốc gia của nhà sản xuất, mà có thể được sử dụng cho công nghiệp chế biến, hoặc để bán cho công chúng

Tất cả những dữ liệu này cần được kiểm tra trước của dịch vụ thú y biên giới cho khả năng nhập khẩu các sản phẩm này tại Liên bang Nga.

Trống thư cho Bộ Nông nghiệp hạ xuống vào một hộp đặc biệt để liên lạc ở lối vào Bộ CX. Thời gian để thực hiện ngày 45.

Mục tiêu cuối cùng - một giấy phép nhập khẩu, một bức điện tín cho phép việc nhập khẩu các sản phẩm quốc gia nhất định cụ thể về thời gian và thiết lập âm lượng xả địa chỉ cụ thể

Xem thêm bài viết ...