người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức Vladivostok Cảng cá biển Vladivostok Phương pháp tiếp cận của tàu tại cảng cá

Tàu cá tiếp cận cảng Vladivostok

Cách tiếp cận đáng tin cậy và dỡ hàng của tàu tại cảng đánh cá của Vladivostok

Tải về danh sách các tàu ở gần đó bức tường bến cảng và phương pháp tiếp cận quy hoạch cảng cá.

Thông tin lấy từ trang web VSFP