người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức công bố Bộ luật Hải quan của EAEC có hiệu lực
09 tháng một 2018

Bộ luật Hải quan của EAEC có hiệu lực

  
(0 phiếu)
Đánh giá mục này
Bộ luật Hải quan của EAEC có hiệu lực

1 Tháng Một, 2018, Hiệp định về Bộ luật Hải quan của Liên hiệp Kinh tế Á-Âu (TK EAEC) từ 11 April 2017 có hiệu lực.
Trước đây, tất cả năm nước thuộc Liên minh Kinh tế Á Âu phê chuẩn Bộ luật Hải quan của EAEC và gửi đến thông báo Ủy ban Kinh tế Á-Âu của việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết cho việc có hiệu lực của điều ước quốc tế.
Đồng thời với việc có hiệu lực của Hiệp định về Bộ luật Hải quan của Liên minh kinh tế Á-Âu vào tháng tư 11 2017 năm chấm dứt Hiệp định về Bộ luật Hải quan của Liên minh Hải quan vào ngày 27 2009, cũng như một số điều ước quốc tế, tùy thuộc vào các hải quy phạm pháp luật và các tù nhân ở giai đoạn của Liên minh Hải quan.

đọc 268 thời gian