người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
hậu cần vận tải mặt đất Phân loại các phương tiện giao thông vận tải

Phân loại vận tải hàng hóa đường bộ

 

Tự động coupler (xe tải với đoạn trailer 18, 22 m

Khớp nối isotherms tự động (xe tải với đoạn trailer 18, 22 m (isotherms))

Kéo rờ-moọc / trailer trailer (isotherms)

Hệ thống mô-đun (25,25 m)

Isotherms

Trailer (Evrotreyler, mega trailer)

Bán "Jumbo" (Jumbo Trailer)

Tủ lạnh (trailer với thiết lập nhiệt)

Nền tảng mở (container nền tảng)

Nền tảng mở (sà lan)

Gỗ