người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
hậu cần Các vị trí của tàu ở cảng Vladivostok

AIS cảng Vladivostok mục dữ liệu tàu / AIS Vladovostok