người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức thêm Kỳ nghỉ ở Trung Quốc

Kỳ nghỉ ở Trung Quốc 2015, 2016, 2017

Ở Trung Quốc có những ngày nghỉ lễ 7 đó là ngày nghỉ. Đó là: Năm mới Eve, Trung Quốc năm mới, Thanh Minh, một ngày lễ truyền thống Trung Quốc của All Souls, May Day, Dragon Boat Festival, Mid-Autumn Festival và Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ngày lễ quốc gia của Trung Quốc, 1 tháng Mười).

Trên một số ngày, một số loại công dân là vào một buổi chiều cuối tuần: Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Thanh niên, ngày của trẻ em và ngày của sự sáng tạo của PLA của Trung Quốc. Người phụ nữ thư giãn buổi chiều trong ngày quốc tế phụ nữ, thanh niên ở độ tuổi dưới 14 năm - Ngày thanh niên, trẻ em ở độ tuổi dưới 13 năm - ngày của trẻ em, các nhân viên của quân đội tại ngũ - ngày của sự sáng tạo của PLA của Trung Quốc.

Cũng tại Trung Quốc, được cử hành ngày lễ khác, mà không hạch toán vào cuối tuần: Lễ Arbor, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày của giáo viên.

 

Kỳ nghỉNgàyKỳ nghỉ thường xuyên201520162017
Năm mới 1 tháng một 3 ngày (ba ngày đầu tiên của âm lịch) 1-3 tháng một 1-3 tháng một Tháng Mười Hai 31 2016 g - 2 tháng một 2017g
Tết Nguyên Đán Theo âm lịch 3 ngày (ba ngày đầu tiên của âm lịch) 19 tháng Hai. Thưởng thức một 18 24 tháng hai 8 tháng Hai. Một kỳ nghỉ với một 7 13 vào ngày 28 tháng Giêng. Tốt với 27 2 Giêng và tháng Hai
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng Nửa ngày làm việc đối với phụ nữ Nửa ngày làm việc đối với phụ nữ Nửa ngày làm việc đối với phụ nữ Nửa ngày làm việc đối với phụ nữ
Tốt Arbor 12 tháng Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần
Thanh Minh 4 tháng tư 5 hay ngày 1 5 tháng Tư. Thưởng thức một 4 6 tháng tư 4 tháng Tư. Thưởng thức một 2 4 tháng tư 4 tháng Tư. Thưởng thức một 2 4 tháng tư
Trước tháng 1 May ngày 1 1-3 tháng 30-2 Tháng Tư Tháng 29-1 Tháng Tư Tháng
Ngày Giới Trẻ 4 May Nửa ngày cho những người trẻ ở độ tuổi dưới 14 năm Nửa 4 tháng Nửa 4 tháng Nửa 4 tháng
Ngày trẻ em 1 tháng sáu 1 ngày cho trẻ em ở độ tuổi dưới 13 năm 1 tháng sáu 1 tháng sáu 1 tháng sáu
Dragon Boat Festival 5 5 ngày của tháng âm lịch ngày 1 20 của tháng Sáu. Tốt với 20 22 cho tháng Sáu 9 của tháng Sáu. Tốt với 9 11 cho tháng Sáu 30 tháng. Thưởng thức một 28 30 tháng
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 1 tháng bảy Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần
Ngày của sự sáng tạo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 1 Tháng Tám Nửa ngày cho CB thường xuyên Nửa 1 Tháng Tám Nửa 1 Tháng Tám Nửa 1 Tháng Tám
Ngày nhà giáo 10 tháng chín Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần Không có ngày nghỉ cuối tuần
Tết trung thu (Moon Festival) Số 15 8 của tháng âm lịch ngày 1 27 tháng Chín. Thưởng thức một 26 27 Tháng Chín 15 tháng Chín. Thưởng thức một 15 17 Tháng Chín 4 tháng Mười. Lễ hội trong Ngày của Trung Quốc
Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1 Tháng Mười 3 ngày (1-3 tháng Mười) 1-7 Tháng Mười 1-7 Tháng Mười 1-8 tháng mười (mở rộng kết nối với các Trung thu Festival)